Skróty: | Polska w obiektywie | Katalog stron turystycznych | Informator Agrowczasy.com | Dodaj Swoją Ofertę |

Podlasie

Podlasie jest jednym z ostatnich obszarów w Polsce o przyrodzie w niewielkim stopniu skażonej przez człowieka. Duże kompleksy leśne tworzą wiekowe Puszcze: Knyszyńska, pozostałości Puszczy Kurpiowskiej oraz zachowana w najbardziej pierwotnym kształcie Puszcza Białowieska. Znajdują się tu też bagienne doliny Biebrzy i Narwi z całym ich bogactwem świata roślinnego i zwierzęcego.
Specyficzny klimat Podlasia to nie tylko wspaniała przyroda. Podlasie to także miasta i miasteczka z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej świadczącymi o bogatej historii regionu tak zróżnicowanego pod względem etnicznym i kulturowym. Różne narodowości i wyznania od wieków żyły tu ze sobą. W południowo-wschodniej części Podlasia zamieszkują Białorusini. Na północy, w okolicach Puńska, mieszkają Litwini
, a nieopodal Sokółki Tatarzy.    

BAZA NOCLEGOWA

www.infoPodlasie.com

Od września 2005 portal www.Agrowczasy.com rusza z nową wersją strony o Podlasiu.
Strona otrzymała również nową domenę www.infoPodlasie.com
Zapraszamy do współpracy
gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, wypożyczalnie sprzętu pływającego.

FOTOGALERIA PODLASIA

Galeria Fotograficzna Podlasia

SZLAK KAJAKOWY 

Kajakowy spływ Biebrzą

 

 


Biebrzański Park NarodowyBiebrzański Park Narodowy, największy park narodowy w Polsce, utworzony 1993.
Wśród rozlewisk Biebrzy żyje 260 gatunków
ptaków m.in. orzeł przedni, bielik, bocian czarny.
Największy w Polsce rezerwat - Czerwone Bagna jest ostoją Łosia.
W BPN wytyczono kilometry szlaków turystycznych - lądowych i wodnych.

Gospodarstwo Agroturystyczne

 Biebrzański Park Narodowy 

 


Białowieski Park NarodowyBiałowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. 
Symbolem parku jest żubr. Ostatnie żubry żyjące na wolności wyginęły w Puszczy Białowieskiej w 1919 r. Ponownie gatunek ten sprowadzono na obszar Parku w roku 1929. Obecnie stado wolnościowe w polskiej części Puszczy liczy około 250 sztuk.

agroturystyka nad Biebrzą

Białowieski Park Narodowy

 

 


TykocinPierwsze wzmianki o Tykocinie pochodzą z XII w. Miasto było twierdzą na pograniczu Mazowsza i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zabytki:
Kościół Św. Trójcy (1742-1749

Dawny budynek klasztorny (1748-1750)
Synagoga (1642, XVIII w.)
Ruiny renesansowego zamku

wczasy pod Tują - gospodarstwo agroturystyczne

Tykocin - podlaska perełka architektoniczna

 

Meczet w BohonikachNa podlasiu Tatarzy wzięli się za sprawą króla Jana III Sobieskiego, który w 1679 roku w zamian za zaległy żołd ofiarował rotmistrzowi tatarskiemu - Olejowskiemu ziemie na których się osiedlili.
Tatarzy otrzymali również wiele przywilejów - m.in. możliwość zawierania związków małżeńskich z polskimi szlachciankami. 
Mogli pozostać przy swojej wierze i kulturze, musieli jednak przyjąć polskie nazwiska.

Tradycje tatarskie na Podlasiu

 Copyright © 2005 Agrowczasy.com